Vi har hugget eller gravert navn i gravstener i generasjoner, og har derfor opparbeidet en lang og god erfaring. Vi har maskiner og kunnskap til å utføre alt fra den enkleste navnetilføyelse, til store krevende oppdrag på gamle verneverdige monumenter.

I forbindelse med en navnetilføyelse kan det være behov for andre arbeider i tillegg:
– Rens av monument
– Sjekk av fundament
– Oppmaling av gamle bokstaver
– Annet

Her kan du sende forespørsel om navnetilføyelse eller annet arbeid på gravstenen. Du vil bli kontaktet av Oslo Monument for endelig avtale. Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.