Det er ikke uvanlig at gravstedet blir benyttet i langt større utstrekning enn det opprinnelig var beregnet. Da er det mulig å slipe ned forsiden (eller baksiden), og gravere på en langt mindre plasskrevende måte. Da kan vi beregne plass til det nye navnet og sette av plass til andre for fremtiden.

Her kan du sende forespørsel om sliping eller annet arbeid på gravstenen. Du vil bli kontaktet av Oslo Monument for endelig avtale.
Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.