Vi har også utstyr for å håndtere store stener utenfor rekkevidde av lastebilkranen.
Det er fortsatt mange gravstener som ikke er boltet
Etter dagens regler er det påbudt å sikre alle gravstener mot å falle, dette har tilbakevirkende kraft og gjelder også for eksisterende stener.
Oslo Monument har boltet alle stenene som vi har levert fra tidlig på 70-tallet.
De aller fleste gravstenene må rettes opp eller heves, en eller flere ganger i løpet av tiden.

Her kan du sende forespørsel om oppretting og bolting eller annet arbeid på gravstenen. Du vil bli kontaktet av Oslo Monument for endelig avtale.
Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.