Oslo Monument anbefaler at stenen blir vasket ca. to ganger i året ( vår og høst), med kaldt vann og børste. Det tar ca. 5 min. Dette for å hindre at grønske og annen forurensing får for godt feste.
Unngå å sette fakkelbokser på eller ved stenen. Sot og fett kan være vanskelig å få av.
Det finnes rensemidler som vi kan anbefale. Ta kontakt for informasjon.
Vi kan utføre vask og rens om ønskelig, da vil stenen bli som ny.
Lakken i bokstavene vil etter ca. 15-20 år falme eller flasse av. Da er det behov for å rense og legge i ny lakk. Dette bør gjøres av fagfolk for beste resultat og varighet.
Nytt de sener årene er impregnering av stenen. Dette vil lette vedlikeholdet betydelig.

Her kan du sende forespørsel om vedlikehold eller annet arbeid på gravstenen. Du vil bli kontaktet av Oslo Monument for endelig avtale. Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.