Skip to main content

Vi utfører en rekke tjenester innen restaurering av gravmonumenter.

OMSLIPING / OMHUGGING

Det er ikke uvanlig at gravstedet blir benyttet i langt større utstrekning enn det opprinnelig var beregnet. Da er det mulig å slipe ned forsiden (eller baksiden), og gravere på en langt mindre plasskrevende måte. Da kan vi beregne plass til det nye navnet og sette av plass til andre for fremtiden.

Send oss gjerne en forespørsel om sliping eller annet arbeid på gravstenen. Du finner skjemaet nederst på denne siden. Du vil bli kontaktet, av Oslo Monument AS, for endelig avtale.

Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.

OPPUSSING OG RESTAURERING

Oslo Monument AS har lang erfaring med å pusse opp eller restaurere gamle gravstener, også store eller verneverdige gravplasser.

Nederst på denne siden kan du sende forespørsel om oppussing og restaurering eller annet arbeid på gravstenen.
Du vil bli kontaktet, av Oslo Monument AS, for endelig avtale.

Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.

OPPRETTING OG BOLTING

Vi har også utstyr for å håndtere store stener utenfor rekkevidde av lastebilkranen.

Det er fortsatt mange gravstener som ikke er boltet. Etter dagens regler er det påbudt å sikre alle gravstener mot å falle. Dette har tilbakevirkende kraft og gjelder da også for eksisterende gravstener.

Vårt firma har boltet alle gravstener, som vi har levert, fra tidlig på 70-tallet.

De aller fleste gravstenene må rettes opp eller heves, en eller flere ganger i løpet av tiden.

Nederst på denne siden kan du sende forespørsel om oppretting og bolting eller annet arbeid på gravstenen.
Du vil bli kontaktet, av Oslo Monument AS, for endelig avtale.

Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.

VEDLIKEHOLD

Oslo Monument AS anbefaler at stenen blir vasket ca. to ganger i året ( vår og høst), med kaldt vann og børste. Det tar ca. 5 min. Dette for å hindre at grønske og annen forurensing får for godt feste.

Unngå å sette fakkelbokser på eller ved stenen. Sot og fett kan være vanskelig å få av.

Det finnes rensemidler som vi kan anbefale. Ta kontakt for informasjon.
Vi kan utføre vask og rens om ønskelig, da vil stenen bli som ny.

Lakken i bokstavene vil etter ca. 15-20 år falme eller flasse av. Da er det behov for å rense og legge i ny lakk. Dette bør gjøres av fagfolk for beste resultat og varighet.

Nytt de senere årene er impregnering av stenen. Dette vil lette vedlikeholdet betydelig.

Her kan du sende forespørsel om vedlikehold eller annet arbeid på gravstenen.
Du vil bli kontaktet, av Oslo Monument AS, for endelig avtale.

Ta gjerne kontakt på tlf. 64946953 for å snakke om hva som kan lønne seg.

KONTAKTSKJEMA

    Informasjon

    * Du vil bli kontaktet av Oslo Monument før endelig avtale.